Başkan Nennioğlu; "Ek Ders Ücretlerinde Farklı ücretler var"

Ek dersli çalışan Meslek Mensupları için Sağlık-sen Adana ve Osmaniye Şube Başkanları ortak açıklama yaptı.Basın açıklamasına Sağlık-sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet, Yönetim Kurulu Üyeleri Sosyal Hizmetler İl Temsilcisi Nazmi Büyükyağbasan, Genç Memur-sen Başkanı Yaser Topaloğlu ,sosyal hizmet çalışanları katıldı

Başkan Nennioğlu;  "Ek Ders Ücretlerinde Farklı ücretler var"

Başkan Nennioğlu yapmış olduğu açıklamada;
Resmi gazetede yayınlanan düzenleme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki ek ders ücretlerinde artış sağlasa da, diğer bakanlıklara göre çalışma saatleri ve aylık ücret farklılıkları sorunlara neden olmaktadır. Kadro sorunu ve özlük haklarındaki eksiklikler de bu meslek elemanları için önemli bir problem teşkil etmektedir. Sağlık-Sen, çözüm arayışında mücadele etmektedir.
Ayrıca, Bakanlık tarafından görevlendirilen meslek elemanlarının kadrolu meslek elemanları gibi haklardan yararlanamaması ve özlük haklarındaki belirsizlikler, eşit işe eşit ücret ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Asgari ücretin altında ödemeler de mağduriyet yaratmaktadır.
Geçmiş yıllarda diğer bakanlıklarda yapılan düzenlemeler, ek ders ücreti karşılığı çalışanları kadroya geçirmişken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bu durum göz ardı edilmiştir. Sağlık-Sen, bu konuda adaletin sağlanması için mücadele edecek ve basın açıklamalarıyla kamuoyunu bilgilendirecektir.
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında; 657 sayılı kanunun 89. Maddesi dayanak alınarak hazırlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasları Kapsamında, Bakanlık Makamı oluru ile Çalışan Meslek Elemanlarının Yaşadığı Mağduriyet ve Taleplerini buradan bir kez daha bildiriyorum.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında, personel yetersizliği nedeniyle asıl işleri yapmak üzere personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 657 sayılı kanunun 89. Maddesi uyarınca yıllık

Bakanlık Makamı oluru ile meslek elemanı görevlendirilmesi yapılmaktadır.
Bu kapsamda istihdam edilen meslek elemanlarının unvanları; Sosyolog, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire, büro memuru vb. meslek gruplarından 3000 personel Bakanlığın taşradaki; Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerinde, Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetlerini Değerlendirme Heyetinde, Kadın Hizmetleri Biriminde, Koruyucu Aile Biriminde, Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk Biriminde, Sosyal Ekonomik Destek Birimlerinde, Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmet Birimlerinde, İl Müdürlüklerinde idari ve mali hizmetler biriminde, Kalite Yönetim Sistemi Biriminde, Araştırma Geliştirme (ARGE) Biriminde, Halkla İlişkiler Biriminde, Şönim, kadın konukevlerinde, sevgi evlerinde, Sosyal Hizmet Merkezlerinde, Personel İşleri Birimlerinde çalışmaktadırlar.
Bakanlık Makamı oluru ile görevlendirilen meslek elemanlarının bu olurları her yıl yenilenmektedir. Bu şartlarda ek ders karşılığı çalıştırılan meslek elemanları kadrolu meslek elemanları gibi yılın 12 ayı tam zamanlı (08:00-17:00) olarak çalışmaktadırlar. Kadrolu meslek elemanları gibi çalışan bu ek dersli meslek elemanları, çift taraflı sözleşme akdinin olmaması ve çalışma statüsünün belirsizliği nedeniyle yasal temel haklarından;
1) Yıllık izin,
2) Analık/babalık izni, 3) Evlilik izni,
4) Süt izni,
5) Askerlik izni,
6) İş güvencesi,
7) Tazminat hakkı,

8) SGK primi
9) Yolluk hakkı,
10) Kurumsal kimlik gibi hakların hiçbirinden faydalanamamaktadırlar.
4B, 4D vb. alım ile çalışanların özlük hakları ve emeklerine karşılık aldıkları ücretlerinin ek dersli meslek elemanlarının maaşlarından daha fazla olması iş ve meslek onurunu zedelemekle birlikte eşit işe eşit ücret ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Ayrıca bazı aylarda asgari ücretin altında ödeme yapılarak mağdur edilmektedir. Asgari ücretin altında personel çalıştırmak her türlü kanun ve temayüllere aykırıdır.
Geçmiş yıllarda diğer Bakanlıklarda da 657 sayılı kanunun 89. Maddesine dayanarak ek ders ücreti karşılığı yarı zamanlı geçici süre ile çalıştırılan personeller bile ilgili Bakanlıklarının girişimi ile kadroya atanması için kanun teklifi vermiş ve yapılan çalışmalar sonucunda;
• 17.09.2011 gün ve 28057 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesiyle 633 sayılı kanuna eklenen geçici 17. Maddede ifade edildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran kurslarında ek ders karşılığı vekil ve fahri öğreticilik görevi yapan personeller yapılan düzenlemeler ile kadroya geçirilmişlerdir.
• Ek Ders Karşılığı Çalışanların sendikamıza üye olabilecekleri hususunda açmış olduğumuz davayı kazandık. Ek ders karşılığı çalışanların kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmesi için açtığımız davada ilk derece mahkemesi tarafından; çalışma ilişkisinin idarece yapılan görevlendirmeye dayalı olduğu, göreve alınma, çalışma koşulları ile ödenecek ücretin statü hukuku içinde
düzenlendiği, dolayısıyla ek ders karşılığı çalışanların kamu görevlisi sendikası olan sendikamıza üye olabilecekleri anlaşıldığından 
DAVANIN KABULÜNE karar verilmiştir. Üyelik işlemlerini sendika olarak tamamlıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı kararın uygulanmasına yönelik olumlu adımları atmaya davet ediyoruz.
Ek ders karşılığı görev yapan meslek mensupları özlük haklarını alıncaya ve kadro alıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir." 

HABER REMZİ YILDIRIM KÜRECİK HABER ADANA