Çiftçilerin dikkatine! Başvurular 22 Şubat’ta sona eriyor

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri Bireysel Sulama Hibelerinin uygulama rehberinin yürürlüğüne girdiğini, başvuruların 22 Şubat'ta sona ereceğini duyurdu.

Çiftçilerin dikkatine! Başvurular 22 Şubat’ta sona eriyor

İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kırsal Kalkınma Destekleri Bireysel Sulama Hibelerinin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, tebliğ kapsamında Bireysel Sulama Hibe başvurularının 9 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne yapılacağı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün açıklamasında; tebliğle, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasının sağlandığını kaydedildi. Ayrıca, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düze de rekabet edilebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımların o desteklenmesi amaçlandığına da yer verildi. Programın yatırım konuları şöyle:“Tarla içi damla sulama sistemi kurulması. Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması. Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması. Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması. Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması. Tamburlu sulama sistemi kurulması. Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması. Tarımsal sulama amaçlı Güneş Enerji Sistemleri. Akıllı sulama sistemleri.”

İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,“Bakanlığımız tarafından oluşturulan ÇKS’ye kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilirler. Proje sahipleri hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz. Başvuru yılı dahil olmak üzere son beş yıl içerisinde, Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifi kanalıyla modern basınçlı sulama kredilendirmeleri de düşük faizli kredi kullananlar, kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar. Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal atım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Referans fiyatların esas alınması şartıyla, hibeye esas mal atım tutarı 3 milyon TL’yi geçemez. Mal alım bedelinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Başvuru bütçeleri hazırlanırken KDV hariç hazırlanır. Başvurular, 22 Şubat 2024 günü mesai bitimine kadar il müdürlüğümüze yapılacaktır. Müracaatlar; son başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde İl Proje Yürütme Birimimizce değerlendirilerek, bakanlığımızca ilimize tahsis edilecek ödenek doğrultusunda hibe hakkı kazanan yatırımcılar (çiftçiler) belirlenecektir”

denildi.