Bekir Nennioğlu ; "Sağlık Çalışanlarının hakları kutsaldır"

Memur-Sen ve Sağlık-sen Adana Şubesi Başkanı Bekir Nennioğlu Yüreğir Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Bekir Nennioğlu ; "Sağlık Çalışanlarının hakları kutsaldır"

Sevgili sağlık çalışanları ve basın mensupları hak kayıplarına dikkat çekmek için düzenlediğimiz bu basın açıklamasında sağlık çalışanlarının hür ve gür sesi olmak için buraya toplanan siz sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanları olarak hastalara vermiş olduğumuz hizmetin kesintisiz ve eksiksiz olması her zaman önceliklerimiz arasında birinci sırada yer almıştır.
Her türlü zorlu şartlarda canla başla çalışan isimsiz kahramanlar olarak,
Toplumun sağlığı için;
Uykunuzdan vazgeçtiniz.
Çocuğunuzdan vazgeçtiniz.
Ailenizden vazgeçtiniz
Canınızdan vazgeçtiniz.
Ama amacı insanı yaşatmak olan kutsal mesleğinizden asla vazgeçmediniz.
Şiddet görürken vazgeçmediniz,
Pandemi de vazgeçmediniz.
Depremde vazgeçmediniz.
Selde vazgeçmediniz,

Hemşiresinden doktoruna, 112 çalışanından tıbbi sekreterine, teknikerinden hizmetlisine vefakar ve cefakar sağlık çalışanlarının tamamı, vazifelerini büyük bir sorumluluk ve çok yüce bir kutsiyetle yerine getirmiştir.
Pandemi ve Depremde normal zamandan daha fazla insanüstü gayretle hizmete devam ettiniz, birçok depremzede vatandaşımızın tedavi edilmesini sağlayarak devletin gücünü her yerde hissettirdiniz...
Bizlerinde Sağlık Sen olarak Sağlık Çalışanlarının Haklarını Korumak tartışmasız kırmızı çizgimizdir.
Sağlık alanında hizmet veren hiçbir personelimizin hak kaybına uğramasına Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak asla müsama göstermeyeceğimizi belirtmek isterim. Buradan sizlere Sağlık Çalışanlarının Haklarını Koruma Süreçlerinde yapmış olduğumuz ve devam eden hak mücadelerimize İlişkin Bazı Örnekleri paylaşmak istiyorum.

*Sağlık Çalışanlarının Promasyon ihalesi
2021 yılının sonunda yapmış olduğumuz başvuru ve direnişlerimizle hiç kimsenin umut etmediği hayal görüyorsunuz dediği promasyon ihalesi güncellenmesi için tüm hastanelerde her hafta basın açıklaması yaparak tüm Ülkemizde sağlık çalışanlarının promasyon güncellenmesini sağladık.
*Kamu dışı Aile sağlığı çalışanlarının kadroya geçirilmesi için gündem oluşturarak tüm ülkede fitili ateşleyerek kadroya geçmelerini sağladık
Şimdi ise mücadelemiz hak kaybı yaşayan ASM Grup elemanları ve Aile ve sosyal hizmetler bakanlığında ek ders ücreti karşılığı çalışanların kadroya geçmesi için meşaleyi Adana dan yaktık.

Radyoloji Teknikerlerinin Hak Kaybı:
- 26/04/2022 tarihinde Yeni düzenlenen yönetmeliğe göre radyoloji teknikerlerinin sağlık izinleri değerlendirilmemiş ve bu durum bazı hak kayıplarına neden olmuştur.
Biz Sağlık Sen olarak Bakanlık nezlinde yaptığımız çalışmalar neticesinde çalışanların hak kaybı ortadan kaldırılmıştır.

2. Harcırah Mevzuatına Uygunsuz İl İçi Görevlendirmeler:
görevlendirmelerin harcırah mevzuatına uygun hesaplanmaması, eksik ödemelere yol açmıştır.
Sağlık Sen olarak bu durumlarla karşılaşan kişilerin tekrardan dilekçeyle haklarını aramasında sonuna kadar yanında bulunduk

3. Ebelere Yapılan Eksik Ek Ödemeler:
- Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ne rağmen, sertifikalı hizmet sunumu karşılığında belirtilen ek ödemelerin eksik ödenmesi, ebelerin gelir kaybına uğramasına neden olduğunu fark ederek
Sağlık Sen olarak dilekçe vererek hak arayışına başvurulmuş ve mağduriyet ortadan kaldırılmıştır.

4. Haksız Ödeme ve Zimmetler:
- Ödemelerde haksız zimmet çıkarılması gibi hukuksuz uygulamalarda dava açarak 151 arkadaşımıza hukuki güvence sağlayarak haksız oluşan zimmetin (Kişi Borcu) önüne geçtik.
Hala sağlık çalışanları haksız uygulamalara mağruz kalmaktadır.
Bunlar;
Acil Sağlık Hizmetleri Ek Ödeme Sorunu:*
Acil birimde görev yapan sağlık memurları, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nde belirtilen arttırımlı ödeme tablosundaki eksik değerlendirme sebebiyle ek ödeme alamamaktadır. Nöbet ücretinde ise kanunun öngördüğü %50 artış hakkı kullanılamamaktadır. Sunduğumuz acil sağlık hizmetinin, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'ne uygun olarak acil hizmet olarak değerlendirilmesini talep etmekteyiz.
Bununla ilgili bir çok sayıda mahkeme kararı mevcuttur.Bu işin idare tarafından çözülerek 100 lerce dava açılmasının ve devletin zarara uğratılmamasını talep ediyoruz.

Rehabilitasyon Hizmetleri Ek Ödeme Sorunu:
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ne göre rehabilitasyon hizmetleri veren sağlık çalışanlarının artırımlı ödeme katsayısı 0.2 olarak belirlenmiş olmasına rağmen, çoğu hastanede fizyoterapistler tarafından rehabilitasyon hastalarının kabulü yapılıp, hastaların tedavilerine istinaden SGK'ya fatura kesilmesine rağmen Hastane yöneticileri çalışanlara haklarını vermemesi
Özellikle Acil Serviste ve Rehabilitasyon hizmetlerinde görev yapan arkadaşlarımız buna ilişkin dilekçelerini hastane başhekimliklerine sunmuşlardır.Aksi takdirde üyelerimiz ve Sendikamız tarafından hukuki süreç başlatılacaktır

Neticesinde sendikamız hak kayıplarına karşı usulüne uygun şekilde yasal adımlar atılacak ve sağlık çalışanlarının haklarını korumak için gerekli çabayı göstereceğiz.

Mahkeme kadıya mülk değildir, herkes bunu böyle bilsin neticede hizmet eden çalışanın hakkını vermek ve motive etmek hastane yöneticilerinin işidir.
Hak arayışımız sürecek ve sağlık çalışanlarının emekleri karşılığında hak ettikleri değeri bulmaları için mücadelemizi sürdüreceğiz.
Hepinize teşekkür ederim. Dedi.